Дрель алмазного бурения Cayken SCY-26/3EBM

27841,00 

https://www.ozon.ru/product/dvigatel-almaznogo-bureniya-cayken-scy-26-3ebm-811515066/?asb=JTXfuTZecsvYVT7kZ98nQvgF5Dami%252F9zO8yqxo6fqzo%253D&asb2=w8M_EWW2fPlcQg0vlnkH9K2hg76ThDKzYj5_-bPzcT-XPxQdVvIjNq40xRx5s-xZ&avtc=1&avte=2&avts=1670399015&keywords=CAYKEN+SCY-26%2F3EBMI&sh=vvlGPx7hXg

Out of stock

SKU: 01432 Category:
0