Кольцо компрессионное MAKITA HR-2450

320,00 

https://www.ozon.ru/product/kompressionnoe-uplotnitelnoe-koltso-podhodit-dlya-makita-hr-2450-dlya-boyka-637669810/?asb=9HxcXNWpBJnOtIXFBE6Z3V1hWmL58nll9AWW0Nz7Pzo%253D&asb2=U3NlZcUMm7T6lysByuqMTvAhM4g6UpOEg23afybDucK0MTHBmqNbQXwBpm-jr3_4&avtc=1&avte=2&avts=1667273157&keywords=makita+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE&sh=Blc0ffdqJA

Out of stock

SKU: 01358 Category:
0